میگساری

رسول الله صلی الله علیه و آله: شَارِبَ الْخَمْرِ لَا يُزَوَّجُ إِذَا خَطَب‏. (الکافی5/348، التهذیب7/398)

آن‌گاه که شراب‌خوار به خواستگاری آمد به وی زن داده نشود.

شنبه, 08 مهر 1391 ساعت 14:04