ذکر یگانگی خدای

امام صادق علیه السلام فرماید:
هرکه روزانه بگوید:
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ إِلَهاً وَاحِداً أَحَداً صَمَداً لَمْ‏ يَتَّخِذْ صَاحِبَةً وَ لَا وَلَدا. (ثواب الاعمال/ ۸)
خداوند چهل و پنج میلیون حسنه برای او بنويسد و چهل‌و پنج میلیون سیئه از او پاك کند و برای او چهل وپنج میلیون درجه بالا ببرد ومانند کسی باشد که در آن روز دوازده بار قرآن ختم کرده باشد.

امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود:
هرکه چهل و پنج نوبت بگوید:
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ إِلَهاً وَاحِداً أَحَداً صَمَداً لَمْ‏ يَتَّخِذْ صَاحِبَةً وَ لَا وَلَدا
خداوند براى او چهل و پنج میلیون حسنه‏ بنويسد، و چهل و پنج میلیون سيئه از او محو كند و چهل و پنج میلیون درجه براى او بالا برد ومانند کسی باشد که در آن روز دوازده بار قرآن ختم کرده باشد. و خداوند برای او در بهشت خانه ای بنا کند. (عدة الداعی ، قم: بنیاد معارف اسلامی ، 1378ش/ 300)

 

حضرت صادق عليه السلام فرمود: هر كه هر روز ده بار بگويد:
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ إِلَهاً وَاحِداً أَحَداً صَمَداً لَمْ‏ يَتَّخِذْ صَاحِبَةً وَ لَا وَلَدا
خداوند براى او چهل و پنج هزار حسنه‏ بنويسد، و چهل و پنج هزار سيئه از او محو كند و چهل و پنج هزار درجه براى او بالا برد.
و در روايت ديگرى است كه: اين ذكر (كه ده بار گفته است) در آن روز براى او پناه گاهى محكم در برابر سلطان و شيطان باشد، و هيچ گناه كبيره‏اى پيرامون او را فرا نگيرد. (الکافی 2/ 519)

 

دوشنبه, 26 خرداد 1399 ساعت 11:14