دعای مجیر

این دعا از پیامبر اسلام صلی الله علیه وآله روایت شده است وآن را جبرئیل برای حضرتش هنگامی که در مقام ابراهیم مشغول نماز بودند آورد. کفعمی در البلد الامین و «مصباح»، و شیخ عباس قمی در مفاتیح الجنان این دعا را نقل کرده‌اند.
بنا بر روایات هر کس این دعا را در «ایام البیض» روزهای سیزدهم و چهارهم و پانزدهم ماه رمضان بخواند گناهش آمرزیده می‌شود، هرچند به عدد دانه‌های باران و برگ‌های درختان و ریگ‌های بیابان باشد. خواندن آن برای شفای بیمار و ادای دین و بی‌نیازی و توانگری و رفع غم و اندوه سودمند است.(بنگرید به: المصباح کفعمی ص ۳۵۸)

شنبه, 20 ارديبهشت 1399 ساعت 17:19