ذکر ثروت و دارایی دنیوی

 ما شآءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ الّا بِالله (الکهف/۳۹)
ذکر فوق را به عدد حروف ابجد کبیر آن ۱۰۴۶ مرتبه می گویند .(حدود ۳۰ دقیقه ) و بعد از ختم آن دو رکعت نماز مثل نماز صبح برای حضرتش می خوانند واز آن پس حاجات خود را از در گاه خداوند منان حنان می خواهند.

سه شنبه, 09 ارديبهشت 1399 ساعت 16:26