منابع مهدويت گفتار های مهدوی

گفتار های مهدوی

  1. دیار محبت (نگاهی نو به مباحث مهدویت) ، اصغر صادقی. تهران : آفاق ، رقعی ، فارسی ، 240 ص ، چ اول ، 1386 ش.
  2. گفتارهایی پیرامون امام زمان علیه السلام ، سید حسین افتخار زاده. تهران : نیک معارف ، وزیری ، فارسی.