ادعیه و اذكار رهایی از گرفتاری

رهایی از گرفتاری

امیرالمونین (علیه السلام) می فرمود که حضرت رسول (صلی الله علیه و آله) به من فرمود : یا علی کلماتی تو را نیاموزم که وقتی در گرفتاری با یلایی افتادی آنها را بگو و خدای عزوجل آنچه از انواع بلا بخواهد از تو برگرداند. بسم الله الرحمن الرحیم و لا حول و لا قوة الا بالله العلى العظیم (1) به نام خدای رحمتگر مهربان و نه مانعی و نه قدرتی جز به خداوند والامرتبه بزرگ نباشد.

1.الکافی 2/573.