مآخد شناسی تشیع اهل بیت علیهم السلام

اهل بیت علیهم السلام

اشعار منسوب به آنان

ترجمه و شرح اشعار منسوب به فاطمه زهرا و امامان معصوم از فرزندان آن حضرت ، حسن عبداللهی ، قم : بوستان کتاب ، وزیری ، فارسی ، 344 ص ، چ اول ، 1387ش.

در این کتاب از حضرت مهدی علیه السلام هیچ گونه شعری ذکر نشده است.