منابع مهدويت حج مهدوی

حج مهدوی

  1. کعبه در کعبه (مقاله ای درباره حضور امام زمان علیه السلام در مراسم حج) ، سید حسین حسینی. تهران : نگار ، وزیری ، فارسی ، 20 ص ، چ اول ، 1382 ش.