مآخد شناسی تشیع فاطمه بنت محمد صلی الله علیهما و آلهما

فاطمه بنت محمد صلی الله علیهما و آلهما

  1. مام فضیلت ها (زندگانی ، فضایل ، شهادت حضرت زهرا علیها السلام) ، عباس اسماعیلی یزدی . قم : مسجد مقدس جمکران ، وزیری ، فارسی ، 390 ص ، چ اول ، 1385 ش.