سه شنبه، 20 دی 1390 ساعت 21:13

زیارت عاشورا

  1. زیارت عاشورا ، فرهنگ فقه 4/332 و 333 . قم : موسسه دایرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت علیهم السلام ، وزیری  ، چ اول ، 1389 ش ، فارسی.
  2. کنز مخفی (مباحثی پیرامون زیارت عاشورا) . عبدالبنی نجفی عراقی . تحقیق ناصر باقری بیدهندی . قم : مسجد مقدس جمکران ، رقعی ، 200 ص ، چ اول ، 1388 ش ، فارسی.
  3. اعتبار زیارت عاشورا و رفع برخی از شبهات . حسین کریمی قمی . مقدمه محمد جواد فاضل لنکرانی . قم : مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام ، رقعی ، 131 ص ، چ اول ، 1387 ش ، فارسی.
  4. شرح زیارت عاشورا (نگرشی عرفانی ، تاریخی ، اجتماعی و سیاسی) . علی اصغر عزیزی تهرانی . قم : دارالثقلین ، وزیری ، 246 ص ، چ دوم ، 1376 ش ، فارسی.
  5. ترجمه و شرح زیارت عاشورا (تلخیص و نظری تازه بر کتاب شفاء الصدور فی شرح زیارت العاشورا) . حسن ثقفی تهرانی ، تهران : هاد ، وزیری ، 672 ص ، چ اول ، 1385 ش ، فارسی.
  6. سیری در زیارت عاشورا . فاطمه خاموشی (طاهایی) . مشهد : پارسیران ، وزیری ، 216 ص ، چ اول ، 1386 ش ، فارسی.
  7. وادی ایمن (در شرح زیارت عاشورا) . سید مهدی مجتهد سیستانی . قم : دارالتفسیر ، رقعی ، 366 ص ، چ اول ، 1394 ش ، فارسی.
  8. شرح زیارت عاشورا . سعید هاشمی ایلامی . قم : براق ، رقعی ، 396 ص ، چ دوم ، 1388 ش ، فارسی.
منتشرشده در مآخد شناسی تشیع