سه شنبه، 20 دی 1390 ساعت 21:13

زیارت عاشورا

  1. زیارت عاشورا ، فرهنگ فقه 4/332 و 333 . قم : موسسه دایرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت علیهم السلام ، وزیری ، فارسی ، چ اول ، 1389 ش.
  2. کنز مخفی (مباحثی پیرامون زیارت عاشورا) ، عبدالبنی نجفی عراقی . تحقیق ناصر باقری بیدهندی . قم _ مسجد مقدس جمکران ، رقعی ، 200 ص ، چ اول ، 1388 ش ، فارسی.
  3. اعتبار زیارت عاشورا و رفع برخی از شبهات ، حسین کریمی قمی . مقدمه محمد جواد فاضل لنکرانی . قم _ مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام ، رقعی ، 131 ص ، چ اول ، 1387 ش ، فارسی.
منتشرشده در مآخد شناسی تشیع
سه شنبه، 20 دی 1390 ساعت 21:13

زیارت جامعه کبیره

  1. نجوم لامعه شرح زیارت جامعه . ابوتراب هدایی . مشهد ، رقعی ، 324 ص ، چ اول ، دی ماه 1366 ش.
  2. فی رحاب الزیارة الجامعة الکبیرة . محمد سند . قم : مکتبة فدک ، رقعی ، 104 ص ، چ اول ، 1428 ق.
  3. پاسخی به شبهات درباره سند و متن زیارت جامعه کبیره است.
  4. جامعه در حرم (نگرشی بر زیارت جامعه کبیره) ، سید مجتبی بهرینی . تهران : منیر ، وزیری ، 1000 ص ، چ اول ، 1382 ش.
  5. نگرشی  موضوعی بر زیارت جامعه کبیره ، نفیسه نجفی . فصلنامه سفینه ، سال هفتم شماره 26 صص . 150_159 ، بهار 1389.
  6. جامعه ، زیارت ، سید کاظم طباطبائی . دانشنامه جهان اسلام 9/364_365.
منتشرشده در مآخد شناسی تشیع