نماز لیله الدفن

پرسش: نماز لیله الدفن را می توانیم برای چند میت بخوانیم؟
پاسخ: از روایات چنین برمی آید که این نماز را برای یک میت مشخص می خوانند و در پایان آن می گویند: اَللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحمّدٍ وَ آلِ مُحمّدٍ وَ ابْعَثْ ثَوابَها اِلی قَبرِ فلان بن فلان .
واگر کسی می خواهد اموات دیگر را هم در ثواب آن سهیم سازد دو راه وجود دارد:
۱. وقتی می خواهد این نماز را برای میتی بخواند به نیابت از اموات دیگر بخواند.
۲. پس از آنکه این نماز را خواند و به میتی هدیه کرد کل ثواب حاصل از این کار را به اموات دیگر هم اهدا کند.

پنج شنبه, 11 ارديبهشت 1399 ساعت 16:41