نماز لیله الرغائب

پرسش: نماز لیله الرغایب در چه وقتی خوانده می شود؟
پاسخ: وقت نماز لیله الرغایب از مابین نماز مغرب وعشا تا پایان یک سوم اولین شب جمعه ماه رجب می باشد.چنانکه سید بن طاووس در اقبال الاعمال و علامه حلی در اجازه روائی خود به بنی زهره فرموده است مابین العشائین والعَتَمه یعنی مابین نماز مغرب وعشا و یک سوم شب.(بحارالا نوار ج۹۸ ص ۳۹۶) گرچه شیخ عباس قمی در مفاتیح الجنان وقت آن را مابین نماز مغرب وعشا نوشته است والبته این فرمایش منافات با خواندن نماز لیله الرغایب تا پایان یک سوم شب ندارد.

پنج شنبه, 11 ارديبهشت 1399 ساعت 16:32