حدیث ثقلین

1- بدل سازی در حدیث ثقلین ، علی اکبر مهدی پور . فصلنامه سفینه سال هفتم شماره 26 صص 15_38 بهار 1389 ، فارسی..

2- ثقلین ، حدیث ، شادی نفیسی . دانشنامه جهان اسلام 9 / صص 100_106.

3- دستبردی در حدیث ثقلین. سید علی حسینی میلانی. قم: مرکز حقایق اسلامی ، رقعی ، 56 ص ، چ اول ، 1386 ش.

نویسنده محترم در بخش یکم ، راویان خبر و روایات آنان را آورده است که عبارتند از روایت مالك بن انس، روايت ابن هشام، روايت حاكم نیشابوری، روايت بيهقى، روايت ابن عبدالبرّ، روايت قاضى عياض، روايت سيوطى و روايت متّقى هندى.
بخش دوم به بررسی اسناد روایت می پردازد و شرح حال بعضی از راویان را بیان می کند تا نشان دهد که برخی از کسانی که در سند این روایت قرار دارند نه تنها ثقه نیستند بلکه مشهور به جعل و کذب بوده اند و این حدیث ساختگی در هیچ یک از کتابهای صحاح اهل سنت – از جمله صحیح بخاری و صحیح مسلم، و مسند احمد بن حنبل نقل نشده است؛ افزون بر آن بسیاری از محدثین اهل سنت گفته اند که متن این حدیث غریب است.
در بخش سوم، نویسنده محترم در پی چرایی دستبرد به حدیث ثقلین است. وی ضمن اشاره به انگيزه و هدف جاعلان، متن حديث واقعى «ثقلين»، دلالت و راويان آن را بیان می کند.

4- قرآن و عترت در پیرامون حدیث ثقلین. ابو تراب هدائی. مشهد: مؤلف ، وزیری ، 150 ص ، چ اول ، 1365 ش.

5- خلاصه عبقات الانوار (حدیث ثقلین). میرحامد حسین هندی. تلخیص و تعریب از سید علی میلانی. ترجمه سید حسین افتخارزاده. تهران: نبأ ، وزیری ، 1021 ص ، چ دوم ، 1381 ش.

چهارشنبه, 21 دی 1390 ساعت 00:43