تعلیم و تعلم

رسول الله صلی الله علیه و آله: خَیْرَکُم مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرآن و عَلََّمَهُ. (جامع الاحادیث/74)

بهترین شما کسی است که قرآن را فراگیرد و به دیگران بیاموزد.

شنبه, 08 مهر 1391 ساعت 13:33