موسیقی

  1. تاثیر موسیقی بر روان و اعصاب ، حسین عبداللهی خوروش ، رقعی ، فارسی ، 148 ص ، چ ششم ، 1347 ش.
  2. 40 نکته درباره موسیقی ، سید اسماعیل شاکر اردکانی . قم : پیام حجت ، رقعی ، فارسی ، 148 ص ، چ اول ، 1383 ش.
  3. موسیقی و غنا در آینه فقه (درس خارج فقه حضرت آیت الله مروجی) محمد رضا جباران ، تهران : سازمان تبلیغات اسلامی ، رقعی ، فارسی ، 183 ص ، چ اول ، 1378 ش.
شنبه, 08 بهمن 1390 ساعت 03:59