شطرنج

راز شطرنج (بررسی و تحلیل تاریخی ، اجتمائی ، قرآنی ، روایی ، فقهی ، هنری و روانی شطرنج) ، سعید رمزی . مشهد : یوسف فاطمه علیهما السلام ، رقعی ، فارسی ، 112 ص ، چ اول ، 1383ش.

شنبه, 08 بهمن 1390 ساعت 03:57