شب قدر

-شب های بی قراری. سید محمد بنی هاشمی. تهران: منیر، رقعی، 84 ص، چ اول، 1387 ش.

-شب قدر«اعمال و فضیلت». ناصر باقری بیدهندی. قم: بوستان کتاب، پالتویی، 103 ص، چ چهارم، 1385 ش.

-فاطمه، شب قدر آفرینش. سید حسین حسینی. تهران: آفاق، پالتویی، 96 ص، چ اول، 1400 ش.
دیباچه این کتاب توسط آقای داود صفرزاده نوشته شده که مشتمل بر استمرار امامت و معرفی ولی امر و جایگاه حضرت زهرا علیهاالسلام در سوره قدر است و متن کتاب درباره فضائل سوره قدر ، نزول قرآن و شب قدر ، باطن قرآن و معرفت حضرت فاطمه علیهاالسلام میباشد.

چهارشنبه, 08 ارديبهشت 1400 ساعت 12:16