قلب

  1. قلب و خصوصیات معنوی آن. محسن سعیدیان. تهران: منیر، رقعی، 144 ص، چ اول، 1388 ش.
  • کتاب فوق تحت عناوین: قلب و حقیقت آن، اسامی قلب، جایگاه قلب، وظیفه اصلی قلب، قلب و خصوصیات آن، سلامتی و بیماری قلب، بیماری قلب، مراحل بیماری قلب، مرگ قلب ارائه گردیده است.
  • این کتاب قسمتی از مجموعه «گنجینه اخلاق و معارف» است و در آن آمده است: مقصود از قلب در این کتاب، لطیفه روحانی و جوهره ربانی است که مرکز علم و معرفت آدمی و به منزله سلطان و حاکم بدن است.قلب همان حقیقتی است که اطاعت و معصیت، نور و ظلمت، علم و جهل، از او سرچشمه می گیرد و ...

   2. قساوت، بیماری مهلک بشر. سید محمد ضیاء آبادی. تهران: دارالکتب الاسلامیه، رقعی، 112 ص.

پنج شنبه, 02 بهمن 1399 ساعت 09:55