قرآن

حجّیّت قرآن

 1. مسئله حجّیّت قرآن.علیرضا رحیمیان. تهران: دلیل ما ، وزیری ، 512 ص ، چ اول ، 1399 ص.
  این نوشتار ضمن اشاره به مسأله تبیین همبستگی حجّیّت آیات الهی و سنّت نبوی ، به خاستگاه ها و هم چنین طرح های پاسخ به آن نیز توجّه نموده و از هفت بخش به شرح ذیل تشکیل گردیده است:
  - بخش اول: شکل گیری مسئله حجّیّت قرآن
  - بخش دوم: نظریّه کفایت و انحصار قرآن در حجّیّت و بررسی آن
  - بخش سوم: نظریه حجّیّت اقلّی سنّت ، مبانی و ادلّه (قرآن خود عهده دار پیام الهی است  و خداوند متعال برای سنت نبوی بهره ای از هدایت گری قرار داده است)
  - بخش چهارم: نظریه حجّیّت اقلّی سنّت ، نقد و بررسی
  - بخش پنجم: تبیین دقیق معنای مخالفت با قرآن
  - بخش ششم: تبیین دیدگاه حجّیّت جمعیّه قرآن و سنّت
  - بخش هفتم: بررسی حلّی ادلّه مخالفان

 

تاریخ تفسیر قرآن

 1. تاریخ تفسیر قرآن کریم. حبیب الله جلالیان. قم: اسوه، وزیری، 236 ص، چ ششم، 1387 ش.
  - مؤلف محترم مطالب را در 3 قسمت(بخش) بيان كرده است:
  قسمت اول مربوط است به معناى واژه تفسير و تاويل و تفاوت آن دو با يكديگر، كه پس از بيان معناى لغوى و اصطلاحى اين دو، تفاوت آنها را بيان كرده است.آنگاه ضرورت تفسير قرآن كريم را با استفاده از چند آيه توضيح داده، جايگاه تفسير در عصر پيامبر(ص) و صحابه و تابعين را بيان كرده، مشهورترين مفسران هر دوره را نام مى‌برد.
  قسمت دوم:اين قسمت مربوط است به تفسير قرآن در عصر تدوين، وى در ابتدا اولين مدوّن تفسير قرآن را در بين افرادى همچون:ابن عباس، سعيد بن جُبير، فَرّاء نحوى، عِكرمه و ابن جُريح، مورد بحث قرار داده، نتيجه مى‌گيرد كه اولين فرد سعيد بن جُبير مى‌باشد.
  آنگاه به سير پيدايش تفسير عقلى پرداخته با استفاده از برخى‌از آيات و روايات ائمه معصومين(ع)جايگاه آن را تشريح مى‌كند.
  در بخش ديگر، تفسير به مأثور را توضيح داده، علل ضعف پاره‌ايى از تفاسير به مأثور را بيان مى‌كند. در ادامۀ مسالۀ ورود اسرائيليات در تفسير قرآن كريم و شخصيت‌هایى كه در اين باره نقش مؤثر داشته‌اند بررسى شده است.
  قسمت سوم:در اين قسمت تفسير در نزد معتزله، شيعۀ اماميه و خوارج مورد بررسى قرار گرفته است.
  در قسمتى ديگر، مفسران شيعه را در هفت طبقه تقسيم‌بندى كرده، معروفترين هر كدام از طبقات را همراه با نام كتاب تفسيرى او معرفى مى‌كند.
  در پايان اين قسمت، تفسير علمى قرآن را مطرح كرده برخى از تفاسير علمى را معرفى مى‌كند.
  wikinoor.ir

 

 

یکشنبه, 20 مهر 1399 ساعت 11:30