تخت فولادی ، حاج محمد صادق (1290ق)

وی شاگرد بابا رستم و در تکیه مادر شاهزاده (تکیه شیخ محمد تقی رازی) واقع در قبرستان تاریخی تخت فولاد اصفهان دفن است . با ارشاد او شیخ حسنعلی نخودکی اصفهانی به راه سلوک و مجاهدت معنوی گام نهاد و گفته اند که تولد شیخ حسنعلی نخودکی بر حسب دعایی بوده که او به پدر ایشان ملا علی اکبر مقدادی داده است . و هر وقت مرحوم شیخ از مشهد به اصفهان می آمد به زیارت حاج محمد صادق می رفت. منابع : علی مقدادی اصفهانی ، نشان از بی نشان ها 2/12. سید احمد عقیلی ، تخت فولاد اصفهان /103.

شنبه, 08 بهمن 1390 ساعت 03:35