پرسش و پاسخ دینی

  1. سوالات ما . حسین تهرانی . قم : حاذق . وزیری ، 1072 ص . چ ششم ، 1388 ش.

    مجموعه 313 سوال از دانشمندان اهل سنت است که در ضمن آنها به شبهات وهابیت پاسخ میدهد.

  2. امام مبین (پرسش و پاسخ درباره امامت فرمانفرمای ایمانیان) ، سید حسین حسینی ، 224 ص ، چ اول ، 1389 ش.
شنبه, 08 بهمن 1390 ساعت 03:32