بهائیت (نقد)

  1. داستان سکه ی دو رو ، اصغر صادقی . تهران : آفاق ، جیب پالتویی ، فارسی ، 64 ص ، چ دوم ، 1389 ش.
  2. تحری حقیقت؟... راهش این است . حسن تاجری . تهران : آفاق ، جیب پالتویی ، فارسی ، 48 ص ، چ اول ، 1389 ش.
شنبه, 08 بهمن 1390 ساعت 03:29