شیطان

  1.  قصه های شیطان یا ابلیس نامه (آیات ، روایات ، قصه ها). محسن غفاری. تهران: پیام آزادی ، رقعی ، 193 ص ، چ هفتم ، 1387 ش.
  2.  شیطان دشمن دیرینه انسان. محمد نصیری. تهران: افتخاریان ، رقعی ، 264 ص ، 1351 ش.
  3.  مسلک ابلیس. محمد حسین نوحه خوان. تهران: گنجینه یاد ، رقعی ، 144 ص ، چ اول ، 1389 ش.
  4.  غدیر و سوگند شیطان. علی مهدوی. قم: عطر عترت ، رقعی ، 72 ص ، چ دوم ، 1392 ش.
  5.  موعظه راه پیشگیری از نفوذ شیطان در دل انسان. سید محمد ضیاء آبادی. تهران: نبأ ، رقعی ، 319 ص ، چ اول ، 1370 ش.
  6.  نصیحت های شیطان. روح الله گایینی - مهدی شعبانی مهردرانی. قم: محمد امین ، رقعی ، 192 ص ، چ چهلم ، 1392 ش.
  7.  مصاف بی پایان با شیطان. فتح الله نجارزادگان. قم: بوستان کتاب ، رقعی ، 256 ص ، چ هشتم ، 1392 ش.
  8.  شیطان کیست؟ و آیات شیطانی چیست؟ احمد زمردیّان. تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی ، وزیری ، 312 ص ، چ اول ، 1373 ش.
پنج شنبه, 18 ارديبهشت 1399 ساعت 12:32