امام زمان علیه السلام

 

پرسش: آیا امام زمان هم به بیماری های جسمی مثل سرماخوردگی و... مبتلا میشوند؟ آیا ایشان نیاز به دعای ما برای سلامت خود دارند؟ مگر ایشان واسطه فیض نیستند و نمیگوییم بِیُمنه رُزِقَ الوَراء و بِوجوده ثَبتت الارضُ و السَّماء؟ اگر قرار باشد نقص جسمی برای امام حاصل شود ایشان از وظیفه ی هدایت آسمانها و زمین باز نمیمانند؟

پاسخ: در روایات بیماری امیرالمؤمنین و امام صادق وخود پیامبر علیهم السلام گزارش شده است و از آن بالاتر شهادت امامان علیهم السلام به دست جنایتکاران هم ثبت شده است و یکی از حکمتهای پنهان زیستی امام زمان علیه السلام حفظ جان ایشان از گزند دشمنان ذکر شده است بنابراین امکان بیماری و قتل برای امام زمان علیه السلام همواره وجود دارد. و اما تا حضرتش در قید حیات هست تمام بهره های وجودی و مناصب امامتی برای ایشان موجود خواهد بود و این مقام مصونیتی برای امام علیه السلام از بیماری و قتل ایجاد نمی کند چنانکه برای پیامبران و امامان پیشین هم ایجاد نکرده است و نقص جسمی مانعی برای انجام وظائف الهی نیست. پس صدقه برای سلامت حضرتش لازم است چنانکه مرحوم میرزا حسین نوری در الکلم الطیب نوشته است.

شنبه, 13 ارديبهشت 1399 ساعت 12:32