صلوات

  1. برگزیده فضائل صلوات. سید احمد اردکانی. تهران: یاس بهشت ، جیبی ، 102 ص ، چ ششم ، 1388 ش.
  2. صلوات نوری از آسمان. سید محمد ضیاءآبادی. تهران: اسپید ، پالتویی ، 24 ص ، چ چهارم ، 1381 ش.
  3. احسن المقال فی حکم الصلاه علی النبی صلی الله علیه و آله و الآل علیهم السلام. شیخ موسی زین العابدین. قم: باقیات ، رقعی ، 238 ص ، چ اول ، 1437 ق ، عربی.
  4. شرح و فضایل صلوات. احمد بن محمد الحسینی اردکانی. تهران: میقات ، وزیری ، 198 ص ، چ سوم ، 1372 ش.
  5. فوائد الصلوات.علی اکبر تلافی داریانی. تهران: رایحه ، تقویمی ، 32 ص ، چ اول ، 1376 ش.
  6. صلوات کلید حل مشکلات. علی خمسه ای قزوینی. قم: جمال ، رقعی ، 108 ص ، چ 31 ، 1384 ش.
چهارشنبه, 23 بهمن 1398 ساعت 13:10