دعا

1. بر بساط نیایش. اصغر صادقی. تهران: آفاق ، رقعی ، 192 ص ، چ اول ،1382ش.
2. رساله فی بیان استجابه الدعاء. ابی الحسن الطباطبائی المعروف «جلوه». قم: پیام امام هادی علیه السّلام ، رقعی ، 94 ص ، 1382 ش ، عربی.
3. قرآن صاعد (پژوهشی پیرامون دعا در فرهنگ اسلامی). علیرضا برازش. تهران: امیر کبیر ، رقعی ، 162 ص ، چ دوم ، 1374 ش.
4. راز و رمز نیایش. اسدالله اسدی گرمارودی. تهران: سبحان ، رقعی ، 167 ص ، چ پنجم ، 1386 ش.
5. کلید گشایش (فضیلت ، آداب و آثار دعا). عباسعلی اختری. قم: بوستان کتاب ، رقعی ، 232 ص ، چ اول ، 1394 ش.
6. عدّه الداعی و نجاح الساعی. جمال الدین احمد بن محمد الحلی. قم: موسسه المعارف الاسلامیه ، وزیری ، 408 ص ، چ دوم ، 1425 ق ، عربی.
7. مناجات منتظران. سید محمد بنی هاشمی. تهران: منیر ، وزیری ، ج اول 232 ص و ج دوم 296 ص ، 1387 ش.
8. آیین نیایش. ابراهیم غفاری. مشهد: بنیاد پژوهشهای اسلامی ، وزیری ، 305 ص ، چ اول ، 1373 ش.

چهارشنبه, 02 بهمن 1398 ساعت 16:58