زینب بنت علی بن ابی طالب علیهم السلام

1. فضائل زینب علیها السلام. سید احمد موسوی. تهران: نیک معارف ، جیبی ، 47 ص ، چ اول ، 1377 ش.
2. زیباترین شکیب (زندگانی حضرت زینب سلام الله علیها). اکبر اسدی و مهدی رضایی. قم: مرکز تحقیقات اسلامی جانبازان ، رقعی ، 186 ص ، چ چهارم ، 1379 ش.
3. آفتاب در حجاب. سید مهدی شجاعی. تهران: کتاب نیستان ، رقعی ، 238 ص ، چ دهم ، 1385 ش.
4. زینب کبری (دانشنامه مکتب اهل بیت علیهم السلام). سید احمد موسوی. تهران: نیک معارف ، رقعی ، 36 ص ، چ اول ، 1375 ش.
5. شرح خطبه حضرت زینب سلام الله علیها در شام. علی کریمی جهرمی. قم: بوستان کتاب ، رقعی ، 200 ص ، چ اول ، 1394 ش.
6. مردآفرین روزگار. حبیب الله فضائلی. تهران: دفتر مطالعات تاریخ و معارف اسلامی ، وزیری ، 279 ص ، چ اول ، 1368 ش.
7. ویژگیهای حضرت زینب علیها السلام (خصائص زینبیه). سید نورالدین جزائری. قم: مسجد مقدس صاحب الزمان (جمکران) ، وزیری ، 347 ص ، چ هفتم ، 1387 ش.
8. بانوی کربلا حضرت زینب علیها السلام. عائشه بنت الشاطی. ترجمه سیدرضا صدر. قم: بوستان کتاب ، وزیری ، 180 ص ، چ هشتم ، 1388 ش.
9. ویژه نامه حضرت زینب سلام الله علیها(مجله علمی دانشگاهی منهاج). تهران: واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی ، وزیری ، 166 ص ، سال پنجم ، شماره هشتم ، بهار و تابستان 1388 ش.
1-9- حضرت زینب (سلام الله علیها) الگوی زنان مسلمان در تاریخ اسلام ، دکتر فرشته ندری
2-9- نقش حضرت زینب (سلام الله علیها) از منظر خانوادگی و اجنماعی ، دکتر محمد حسن رستمی و زینب السادات آقایی
3-9- سرمشق هایی از زینب کبری (سلام الله علیها) بر اساس تحلیلی از شخصیت و خطبه های ایشان ، سمیه حسنعلیان
4-9- نقش زینب (سلام الله علیها) در تداوم نهضت حسینی ، عباسعلی اخوان ارمکی
5-9- سفرهای حضرت زینب (سلام الله علیها) ، زهرا ئیانتی پور
6-9- تحلیل ساختار ادبی خطبه حضرت زینب (سلام الله علیها) ، سمیه آذر
7-9- تحلیل خطبه های زینب کبری (سلام الله علیها) ، فاطمه شادی دولابی

 

یکشنبه, 29 دی 1398 ساعت 13:48