تدبّر در قرآن

* كِتابٌ‏ أَنْزَلْناهُ‏ إِلَيْكَ‏ مُبارَكٌ‏ لِيَدَّبَّرُوا آياتِهِ‏ وَ لِيَتَذَكَّرَ أُولُوا الْأَلْباب‏. (ص/ 29)
o قرآن کتابی است پر برکت که بر تو فرو فرستادیم تا در آیاتش تدبّر و اندیشه کنند و خردمندان به حقایق متذکّر شوند.

یکشنبه, 01 دی 1398 ساعت 14:11