خواهر زن


خواهر زن محرم نیست و تا وقتی که زن عقدی یا صیغه ای انسان در حال حیات است نمیتوان با خواهر او ازدواج نمود و چنانچه شخصی زن خود را طلاق رجعی دهد در بین عده نمیتواند خواهر او را عقد نماید ولی در عده طلاق بائن میتواند با خواهر او ازدواج نماید و در عده متعه احتیاط واجب آن است که ازدواج نکند. (سیستانی ، توضیح المسائل /463 مسائل 2357 و 2358)

چهارشنبه, 21 دی 1390 ساعت 01:25