الکل

الکل :
الکل طبی و صنعتی پاک است گرچه مست کننده باشد. (سیستانی ، المسائل المنتخبه/87)

 

پرسش: الکلی که امروزه برای ضد عفونی به کار می برند پاک است یا نجس؟
پاسخ : الکل پاک است مگر اینکه یقین داشته باشیم که در اصل از مایع مست کننده ساخته شده باشد.

چهارشنبه, 21 دی 1390 ساعت 01:20