اسماء متبرک

اسماء متبرک :
نامهای خدا به هر زبان که باشد و نامهای پیامبران و امامان و حضرت زهرا علیهم السلام است و نامهای خدا را نباید بدون وضو دست زنیم و در مورد نامهای پیشگفته بهتر است که با وضو دست بزنیم و چنانچه این نامهای مقدس بر روی کاغذ ، پارچه و . . . نوشته شده باشد میتوانیم آنها را در آب روان بریزیم و یا در باغچه و بیابان و مانند آن دفن کنیم.

چهارشنبه, 21 دی 1390 ساعت 01:17