آزمون الهی

  • أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ * وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. (عنکبوت«29»/ 2 و 3)
    آيا مردم پنداشته‌اند كه تا بگويند: ايمان آورديم، رها می شوند و ایشان آزمايش نمی شوند؟!* و به تحقیق آزمودیم کسانی را كه پيش از آنها بودند تا خدای كسانى را كه راست گفته‌اند معلوم دارد و دروغگويان را معلوم دارد.
دوشنبه, 01 مهر 1398 ساعت 15:45