حدیث کساء

 1.  حدیث کساء ، کلید حل مشکل ها. علی اکبر مهدی پور. قم: دلیل ما ، جیبی ، 112 ص ، چ سوم ، 1391 ش.
 2.  ترجمه منظوم حدیث شریف کساء و متن عربی حدیث. ناظم: علی اکبر پیروی. تهران: مروی ، جیبی ، 48 ص ، چ ششم ، محرم الحرام 1398 ق.
 3.  أرجوزه حدیث الکساء. عبدالعباس مصطفی محمد الاسدی الکربلائی. قم: جلال الدین ، جیبی ، 48 ص ، چ اول 1425 ق ، عربی.
 4.  منظومه حدیث الکساء. الشیخ سلطان علی الصابر التستری الحائری. بیروت - لبنان: البلاغ ، جیبی ، 48 ص ، 1426 ق ، عربی.
 5.  سند حدیث شریف کساء. علی اکبر مهدی پور. قم: کتابخانه جامع التفاسیر شیعه (الامام المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف) ، جیبی ، 64 ص ، چند زبانه.
 6.  پژوهشی نو پیرامون حدیث شریف کسای یمانی به روایت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. عبدالزهرا حیدر تربتی کربلایی. اصفهان: بنی هاشم ، جیبی ، 96 ص ، چ اول ، 1385 ش.
 7.  پژوهشی درباره حدیث کسا. محمد محمدی ری شهری. قم: دار الحدیث ، جیبی ، 24 ص ، چ اول ، 1384 ش.
 8.  بررسی جامع حدیث شریف کساء و پاسخ به شبهات. علی اکبر تلافی داریانی. تهران: یاس نگار ، رقعی ، 104 ص ، چ اول ، 1397 ش.
 9.  حدیث شریف کساء. سید جمال الدین استرآبادی. تهران: معارف ، رقعی ، 158 ص ، چ اول ، 1375 ش.
 10.  التحقیق حول سند حدیث الکساء. علی اصغر فیض پور. قم: عصر جوان ، رقعی ، 224 ص ، چ اول ، 1386 ش ، عربی.
 11.  فی رحاب حدیث الکساء. علی حیدر مؤید. قم: دار جلال الدین ، وزیری ، 416 ص ، چ اول ، 1425 ق ، عربی.
 12.  الشفاء فی نظم حدیث الکساء و مدارکه لدی الفریقین. الشیخ حسین عبد السید النصار. کربلاء: قسم الشؤون الفکریه والثقافیه فی العتبه الحسینیه المقدسه ، وزیری ، 166 ص ، چ اول ، 1434 ق ، عربی.
 13.  حدیث کساء و آثار شگفت. سید علی موحد ابطحی. قم: حبل المتین ، رقعی ، 352 ص ، چ هشتم ، 1396 ش.
 14. حدیث شریف کساء. فرآوری و تولید: مجتمع آفرینش های هنری سلام. خوشنویسی و طراحی: کانون هنر شیعی.
 15.  حدیث شریف کساء آینه معرفت و تربیت. محمدعلی ارزیده. تهران: شفیعی ، وزیری ، 614 ص ، چ اول ، 1398 ش.
یکشنبه, 17 شهریور 1398 ساعت 11:03