عباس بن علی بن ابی طالب علیهم السلام

  1. قهرمان علقمه ، احمد بهشتی . تهران : اطلاعات ، وزیری ، 316 ص ، چ اول ، 1374 ش .
  2. مکین الاساس فی احوال مولینا ابی الفضل العباس (مولای ما عباس). محمدباقر بیرجندی. به کوشش علیرضا اباذری. قم: جمال ، وزیری ، 340 ص ، 1390ش.
چهارشنبه, 21 دی 1390 ساعت 00:49