اسماء و صفات الهی

 1. اسماء و صفات خدا. محمدحسن قدردان قراملکی. تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ، رقعی ، 331 ص ، چ اول ، 1393 ش.
 2. اسماء و صفات حق تبارک و تعالی. غلامحسین ابراهیمی دینانی. تهران: اهل قلم ، رقعی ، 376 ص ، چ اول ، 1375 ش.
 3. ترجمه شرح الاسماء الحسنی. سید حسین همدانی دورود آبادی. ترجمه: لطیف راشدی-سعید راشدی. قم: صبح پیروزی ، رقعی ، 373 ص ، چ اول ، 1387 ش.
 4. الاسماء الحسنی فی منظر القرآن و العرفان. رضا رمضانی الجیلانی. قم: صحیفه معرفت ، رقعی ، 112 ص ، چ اول ، 1382 ش ، عربی.
 5. شرح اسماء الحسنی. محمدحسین حیدریان قهفرخی. تهران: ماهرنگ ، وزیری ، 208 ص ، چ اول ، 1385 ش.
 6. صفات خدا (ترجمه مقالاتی از راهنمای فلسفه دین). زیر نظر فیلیپ ال کویین ، چارلز تالیافرّو. ترجمه: رضا بخشایش. قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ، وزیری ، 176 ص ، چ دوم ، 1391 ش.
 7. نامها و صفتهای خدای رحیم در قرآن کریم. محمدتقی مقتدری. تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی ، وزیری ، 168 ص ، چ چهارم ، 1368 ش.
 8. اسماء و صفات خداوند در قرآن ، اوستا ، عهد عتیق و عهد جدید. انسیه و ملیحه شیرخدایی. قم: دلیل ما ، وزیری ، 423 ص ، چ اول ، 1395 ش.
 9. شرح اسماء الحسنی (معراج الذاکرین). سید عزیزالله امامت کاشانی. کاشان: مرسل ، وزیری ، 344 ص ، چ اول ، 1392 ش.
 10. تجلّی اسماء و صفات در شرحی جامع بر دعای سمات. کاظم سلامتی. قم: آیت اشراق ، وزیری ، ج1: 712 ص ، ج2: 719 ص ، ج3: 785 ص ، چ اول ، 1390 ش.
 11. مرموزات اسماء. سید علی اکبر صداقت. قم: آیت اشراق ، رقعی ، 168 ص ، چ اول ، 1388 ش.
 12. شرح اسماءالله الحسنی فی ضوء الکتاب والسنه. سعید بن علی بن وهف القحطانی.الریاض: جیبی ، 296 ص ، 1427 ق ، عربی.
 13. کلیات اسماءالحسنی یا حل مشکلات در بیان خواص اسماء باری تعالی. محمد شب زنده دار. تهران: موعود عصر ، رقعی ، 228 ص ، چ دوم ، 1382 ش.
شنبه, 16 شهریور 1398 ساعت 13:46