توحید

1. معرفت فطری خدا. رضا برنجکار. تهران: نبأ ، رقعی ، 144 ص ، چ دوم ، 1379 ش.

2. گامی به سوی خدا. ابراهیم حنیف نیا. گرگان: نوروزی ، رقعی ، 225 ص ، چ اول ، 1389 ش.

3. توحید مفضل. ترجمه و نگارش نجفعلی میرزایی. قم: هجرت ، رقعی ، 172 ص ،چ پنجم ، 1377 ش.

4. توحید مفضل. ترجمه علامه محمدباقر مجلسی. با مقدمه آیت الله شیخ محمدتقی شوشتری. تهران: کتابخانه صدر ، رقعی ، 256 ص ،بیتا.
- کتابی است مشتمل بر حدیثی طولانی از امام صادق علیه السلام با موضوع حکمت و خداشناسی و اسرار آفرینش که طی چهار جلسه به شرح زیر بر مفضل بن عمر جعفی املا شده است و از این راه به اثبات آفریدگاری حکیم و دانا پرداخته‌اند.
امام صادق(ع) در آغاز، ناآگاهی از اسباب و شیوه آفرینش جهان هستی را علت انکار یا شک عده‌ای در وجود خداوند متعال بیان می‌فرماید. سپس به بیان آفرینش جهان و خلقت انسان و اعضای بدن او، مانند دستگاه گوارش و حواس پنج‌گانه، می‌پردازد و از آنها به حکمت و قدرت و علم خداوند متعال، که آفریننده آنها است، استدلال می‌کند.
امام(ع) در جلسه دوم به بیان شگفتی‌های جهان حیوانات، مانند اسب، فیل، زرافه، میمون، سگ، مرغ، خفاش، زنبور عسل، ملخ، مورچه و ماهی می‌پردازد.
در جلسه سوم شگفتی‌های آسمان و زمین مانند رنگ آسمان و طلوع و غروب خورشید، و فصل‌های سال و خورشید و ماه و دیگر ستارگان و حرکت بسیار سریع آنها در آسمان و آفرینش سرما و گرما و باد و هوا و چگونگی ایجاد صدا و کوه‌ها و گیاهان را بیان می‌نماید.
جلسه چهارم هم به بیان حقیقت مرگ و زندگی و علت آفرینش انسان و راه شناخت جهان هستی و بیان فرق میان حس و عقل در شناخت جهان و حقایق هستی اختصاص یافته است.

5. توحید مفضل. ترجمه علی اکبر میرزایی. تهران: مبین اندیشه ، رقعی ، 160 ص ، چ دوم ، 1388 ش.

6. توحید مفضل. ترجمه سید ابوالحسن حسینی تهرانی. قم: روحانی ، رقعی ، 156 ص ، چ چهارم ، 1388 ش.

7. توحید اهلیلجه(گفتگوی امام صادق علیه السلام با طبیب هندی پیرامون اثبات وجود خدا). ترجمه سید محمد موسوی. قم: انتشارات حضرت معصومه سلام الله علیها ، رقعی ، 122 ص ، چ اول ، 1383 ش.

8. داستان جیران. مهدی رحیمی. تهران: نبأ ، پالتویی ، 88 ص ، چ دوم ، 1395 ش.

9. التوحید. الشیخ الصّدوق محمد بن علی بن الحسین بن بابویه. قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه ، وزیری ، 546 ص ، چ نهم ، 1426 ق = 1384 ش ، عربی.

10. التوحید. شیخ صدوق ابو جعفر محمد بن علی بن بابویه قمّی. ترجمه و توضیح یعقوب جعفری. قم: اکرام ، وزیری ، 664 ص ، چ اول ، 1389 ش.

11. انیس الوحید فی شرح التوحید (نور البراهین). المحدث السید نعمة الله الموسوی الجزائری. قم: موسسه النشر الاسلامیه ، وزیری ج 1= 552 ص و ج 2= 524 ص ، چ اول ، 1417 ق ، عربی.

12. شرح توحید الصدوق. القاضی سعید محمد بن محمد مفید القمی. تصحیح و تعلیق نجفقلی حبیبی. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، وزیری ، ج1 ( 877 ص ، چ 1 ، 1415 ق) ، ج2 (919 ص ، چ 1 ، 1416 ق) ، ج3 (711 ص ، ج 1 ، 1419 ق) ، عربی.

13. تنها تو را می پرستم. نادر فضلی. تهران: منیر ، رقعی ، 136 ص ، چ اول ، 1385 ش.

14. معارف و عقاید 1. محمدتقی سبحانی و رضا برنجکار. قم: مرکز مدیریت حوزه های علمیه ، وزیری ، 265 ص ، چ سوم ، 1395 ش.
- در بخش دوم این کتاب از صفحه 33 تا 111 به مبحث خداشناسی پرداخته شده و درخصوص دلایل وجود خداوند ، برهان نظم ، گواهی فطرت ، توحید و یگانگی و نشانه های آن ، علم ، قدرت و صفات سلبی خداوند مطالبی ارائه گردیده است.

15. کلام و عقاید (توحید و عدل). رضا برنجکار. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها ، وزیری ، 195 ص ، چ دوم ، 1388 ش.
- این کتاب در پی آن است تا نشان دهد تبیین عقلانی آموزه های اعتقادی توحید و عدل بر اساس آیات قرآن کریم و احادیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و اهل بیت علیهم السلام می باشد و هدف اصلی این است که معارف کتاب و سنت ، عقلی ترین و وجدانی ترین دیدگاهها در مباحث توحید و عدل می باشد.

16. معرفت توحید و عدل. رضا برنجکار. تهران: نبأ ، وزیری ، 230 ص ، چ اول ، 1393 ش.
- نوشتار حاضر به توضیح گونه ای از شناخت خدای متعال پرداخته که به آن معرفت فطری گویند و تلاش بر این دارد که در حد امکان با تکیه بر منابع اصیل دینی ، معنای فطرت و معرفت فطری خدای تعالی را بازگو نماید.

17. توحید اسماء و صفات. محمد بیابانی اسکویی. تهران: نبأ ، وزیری ، 304 ص ، چ اول ، 1390 ش.
- این کتاب با بیان اهمیت معارف اعتقادی و معرفت خدا ، درباره فطری بودن معرفت خدا با تکیه بر آیات الهی و اشاره به روایات در خصوص اینکه معرفت صنع خداست و ... مطالبی آورده است.

18. کتاب توحید ، دفتر اول: اثبات صانع. سید محمد بنی هاشمی. تهران: منیر ، وزیری ، 232 ص ، چ اول ، 1388 ش.
- این کتاب دارای دو بخش میباشد: بخش اول: اثبات عقلی صانع متعال ، بخش دوم: شواهد نقلی اثبات صانع متعال.

19. کتاب توحید ، دفتر دوم: معرفت خدا و آثار و احکام آن. سید محمد بنی هاشمی. تهران: منیر ، وزیری ، 244 ص ، چ اول ، 1389 ش.
- این کتاب دارای دو بخش میباشد: بخش اول: معرفت الله وآثار آن ، بخش دوم: احکام و اوصاف معرفت الله.

20. توحید و جبر و اختیار در قرآن کریم. سید جعفر سیدان. تهران: دلیل ما ، وزیری ، 360 ص ، چ اول ، 1395 ش.
- این مجموعه در پنج بخش ارائه گردیده است: بخش اول تحت عنوان کلیات ، هدایت بودن قرآن و ضرورت مراجعه به عالمان قرآن مورد نقد و بررسی قرار گرفنه است. بخش دوم به براهین وجود خدا در قرآن اختصاص یافته است. بخش سوم پس از اشاره به تقسیم بندی مشهور در بحث توحید پیرامون هر یک از اقسام چهارگانه توحید (توحید ذاتی ، توحید صفاتی ، توحید افعالی و توحید عبادی) مباحثی مطرح گردیده و به آیاتی خاص در توحید اشاره شده است. بخش چهارم به بحث پیرامون اسماء و صفات الهی اختصاص یافته است.

21. جسم انگاری خدا از نگاه شیعه و سنی. علی کورانی. ترجمه سید محمود عظیمی. قم: طه ، رقعی ، 112 ص ، چ اول ، 1379 ش.
- این کتاب در زمینه پیدایش جسم انگاری ، وهابیت و جسم انگاری و شیعه و نفی جسم انگاری مطالبی آورده است.

22. نگاهی به آموزه های توحیدی در کتب تعلیمات دینی. عیاس شاه منصوری. تهران: نبأ ، رقعی ، 206 ص ، 1398 ش.
- این کتاب دارای سه فصل میباشد: فصل اول: خداشناسی حقیقی. فصل دوم: توحید در تصورات. فصل سوم: خداشناسی در کتب درسی.

23. خدای انسان گونه. احسان اله اشتهاردیان. تهران: گوی ، رقعی ، 196 ص ، چ اول ، 1398 ش.
- این نوشتار بررسی مکتب اومانیسم را در هفت فصل آورده است: فصل اول: اومانیسم ، تعریف و ریشه ها. فصل دوم: امواج اومانیسم. فصل سوم: ابزارهای اومانیسم برای استیلا در زندگی بشر. فصل چهارم: نگاهی به تغییر جایگاه باور خداوند در فرایند تکامل اندیشه اومانیسم. فصل پنجم: انتظارات بشر امروز از ادیان. فصل ششم: تغییر ادیان و باورهای جدید بر مبنای اومانیسم. فصل هفتم: اومانیسم و آینده.

 

شنبه, 15 تیر 1398 ساعت 15:20