عدل

1. دادگری خداوند. عبدالحسین طالعی. قم: رادنگار ، رقعی ، 96 ص ، چ دوم ،1387 ش..

2. معرفت عدل الهی. رضا برنجکار. تهران: نبأ ، رقعی ، 156 ص ، چ اول ، 1385 ش. .

3. مهاجر تنها. مهدی رحیمی. تهران: نبأ ، پالتویی ، 124 ص ، چ دوم ، 1395 ش..

4. گفتارهایی در باب عدل الهی. محمد حسین عصّار. تهران: نبأ ، وزیری ، 260 ص ، چ اول ، 1399 ش.

این کتاب دارای:
• مقدمه به نگارش استاد حسن طارمی
و شش گفتار تحت عناوین زیر میباشد:
• گفتار اول: ماده ، صورت و خیریت عالم تشریع.
• گفتار دوم: عالم تشریع ؛ واقعی یا انتزاعی؟
• گفتار سوم: نخستین معنای اصطلاح «شرّ بالعرض».
• گفتار چهارم: معنای دوم اصطلاح «شرّ بالعرض».
• گفتار پنجم: نسبی بودن شرّ در فلسفه اسلامی.
• گفتار ششم: موضع مکتب معارف در قبال «شرّ عدمی»

5. کلام و عقاید (توحید و عدل). رضا برنجکار. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها ، وزیری ، 195 ص ، چ دوم ، 1388 ش.
- این کتاب در پی آن است تا نشان دهد تبیین عقلانی آموزه های اعتقادی توحید و عدل بر اساس آیات قرآن کریم و احادیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و اهل بیت علیهم السلام می باشد و هدف اصلی این است که معارف کتاب و سنت ، عقلی ترین و وجدانی ترین دیدگاهها در مباحث توحید و عدل می باشد.

6. معرفت توحید و عدل. رضا برنجکار. تهران: نبأ ، وزیری ، 230 ص ، چ اول ، 1393 ش.
- نوشتار حاضر به توضیح گونه ای از شناخت خدای متعال پرداخته که به آن معرفت فطری گویند و تلاش بر این دارد که در حد امکان با تکیه بر منابع اصیل دینی ، معنای فطرت و معرفت فطری خدای تعالی را بازگو نماید.

7. عدل الهی. محمد بیابانی اسکویی. تهران: نبأ ، وزیری ، 318 ص ، چ اول ، 1390 ش.
- این نوشتار موضوع عدل الهی را در سه بخش عمده و نوزده درس ارائه نموده است که آن سه بخش عبارتند از: بخش اول: عدل الهی. بخش دوم: بداء. بخش سوم: جبر و تفویض و امر بین الامرین.

8. گفتارهایی پیرامون بلایا و گرفتاری ها. سیدحسن افتخارزاده. تهران: نیک معارف ، وزیری ، 480 ص ، چ اول ، 1398 ش.
- از پرسش های انسان در طول تاریخ ، چرایی وجود و وقوع بلایا و گرفتاری ها در زندگی بشر و سؤال درباره عدالت خداوند است و این که چرا خداوند این همه بلا و مصیبت را بر بشر نازل می کند؟ مگر خدا عادل نیست؟ آیا خداوند در گرفتاری ها و مصیبت ها به انسان ها ظلم می کند؟ و ... پاسخ به این سؤالات در این کتاب در 3 بخش عمده و 10 فصل مورد بررسی قرار گرفته است و عناوین 3 بخش عبارتند از: بخش اول: بلایا و گرفتاری ها در مکاتب بشری. بخش دوم: بلایا و گرفتاری ها در معارف وحیانی. بخش سوم: وظایف اعتقادی و عملی نسبت به بلایا و گرفتاری ها.

 

 

شنبه, 15 تیر 1398 ساعت 15:11