بداء

  1. مفهوم البداء فی الفکر الاسلامی، تالیف هاشم الموسوی، بیروت - لبنان، جیبی، 64 ص، 1415 ق، عربی
  2. بداء از نظر شیعه، آیت الله سید علی علامه فانی اصفهانی، ترجمه سید محمد باقر بنی سعید لنگرودی، تهران - بنیاد شهید، 190 ص، 1374 ش، فارسی
  3. بازخوانی آموزه ی بداء، سید جمال الدین موسوی، قم - دار الحدیث، 320 ص، 1396 ش، فارسی
  4. تحلیل و بررسی مسئله ی بداء از دیدگاه دانشمندان اسلامی، دکتر ماندنی مواساتیان، تهران - نباء، 124 ص، 1385 ش، فارسی
  5. تحلیل و ارزیابی نظریه فیض کاشانی و میرزای اصفهانی در مسئله بداء (رساله دکتری)، اصغر غلامی، قم - پردیس فارابی دانشکده الهیات دانشگاه تهران، 216 ص، آذر 1395 ش، فارسی
یکشنبه, 18 فروردين 1398 ساعت 11:49