زیارت عاشورا

 1. زیارت عاشورا ، فرهنگ فقه 4/332 و 333. قم: موسسه دایرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت علیهم السلام ، وزیری ، چ اول ، 1389 ش.
 2. کنز مخفی (مباحثی پیرامون زیارت عاشورا). عبدالبنی نجفی عراقی. تحقیق ناصر باقری بیدهندی. قم: مسجد مقدس جمکران ، رقعی ، 200 ص ، چ اول ، 1388 ش.
 3. اعتبار زیارت عاشورا و رفع برخی از شبهات. حسین کریمی قمی. قم: مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام ، رقعی ، 131 ص ، چ اول ، 1387 ش.
 4. شرح زیارت عاشورا (نگرشی عرفانی ، تاریخی ، اجتماعی و سیاسی). علی اصغر عزیزی تهرانی. قم: دارالثقلین ، وزیری ، 246 ص ، چ دوم ، 1376 ش.
 5. ترجمه و شرح زیارت عاشورا (تلخیص و نظری تازه بر کتاب شفاء الصدور فی شرح زیارت العاشورا). حسن ثقفی تهرانی، تهران: هاد ، وزیری ، 672 ص ، چ اول ، 1385 ش.
 6. سیری در زیارت عاشورا. فاطمه خاموشی (طاهایی). مشهد: پارسیران ، وزیری ، 216 ص ، چ اول ، 1386 ش.
 7. وادی ایمن (در شرح زیارت عاشورا). سید مهدی مجتهد سیستانی. قم: دارالتفسیر ، رقعی ، 366 ص ، چ اول ، 1394 ش.
 8. شرح زیارت عاشورا. سعید هاشمی ایلامی. قم: براق ، رقعی ، 396 ص ، چ دوم ، 1388 ش.
 9.  زیارت عاشورا به همراه ترجمه و توضیحات لغوی ، ادبی و تاریخی. حمیدرضا مستفید. تهران: مکیال ، جیبی ، 80 ص ، چ دوم ، 1384 ش.
 10. زیارت عاشورا و آثار شگفت. سید علی موحد ابطحی اصفهانی. قم: امیر ، رقعی ، 116 ص ، چ اول ، 1370 ش.
 11. زیارت عاشورا. تحقیق و ترحمه علی اکبر تلافی. تهران: ریحان ، جیبی ، 24 ص ، چ چهارم ، 1375 ش.
چهارشنبه, 21 دی 1390 ساعت 00:43