نماز آیات

چگونگی نمازآیات

نماز آیات دو رکعت است و در هر رکعت پنج رکوع دارد و قبل از هر رکوع حمد و سوره خوانده می‌شود و یا سوره ای را پنج قسمت کرده و قسمت اول را قبل از رکوع اول، بعد از حمد می‌خوانیم و به رکوع می‌رویم، سپس از رکوع برخاسته و بدون خواندن حمد قسمت دوم آن سوره را می‌خوانیم و به رکوع می‌رویم، پس از رکوع قسمت سوم آن را می‌خوانیم و باز به رکوع می‌رویم سپس می‌ایستیم و همچنین تا رکوع پنجم و سپس به سجده می‌رویم و رکعت دوم را هم به همین ترتیب بجا می‌آوریم.
اکنون به عنوان نمونه، نماز آیات را به شکل کوتاه آن با تقسیم سوره «اخلاص» بیان می‌کنیم:
با گفتن «اللّه اکبر» نماز را شروع می‌کنیم.
بعد از تکبیر، سوره حمد را می‌خوانیم و پس از حمد «بِسْمِ‏ اللَّهِ‏ الرَّحْمنِ‏ الرَّحِيم‏ قُلْ‏ هُوَ اللَّهُ‏ أَحَدٌ» را می‌گوییم.
سپس به رکوع می‌رویم (در تمام رکوع‌ها باید ذکر رکوع گفته شود).
از رکوع سر بر می‌داریم و بدون آنکه سوره حمد را بخوانیم، می‌گوییم: «اللَّهُ الصَّمَدُ»
بعد به رکوع دوم می‌رویم.
پس از رکوع دوم می‌خوانیم: «لَمْ يَلِدْ»
باز به رکوع می‌رویم.
پس از رکوع سوم می‌خوانیم: «وَ لَمْ يُولَدْ».
باز به رکوع رفته، پس از رکوع چهارم می‌خوانیم:
«وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ کُفُواً اَحَدٌ»
سپس رکوع پنجم را بجا آورده، سر از رکوع برداشته و به سجده می‌رویم.
پس از سجده دوّم، یک رکعت دیگر، مانند رکعت اول بجا می‌آوریم و با تشهد و سلام، نماز را تمام
می کنیم.

قنوت نماز آیات

در نماز آیات هم خواندن قنوت مستحب است و زمان آن، در رکعت دوم، بعد از تمام شدن سوره، قبل از رکوع پنجم، است.

 

شنبه, 20 ارديبهشت 1399 ساعت 15:13