زکات

پرسش: آیا می توان از زکات برای زیارت کربلا استفاده کنیم گرچه فقیر هم نباشیم.
پاسخ: انسان مى تواند براى رفتن به زيارت کربلا ، از سهم سبيل الله زكات بگيرد اگر چه فقير نباشد ، يا اين كه فقير باشد و به مقدار مخارج سالش زكات گرفته باشد ، بنابر احتياط واجب داراى مصلحت عمومى نيز باشند ، مانند تعظيم شعائر و ترويج دين.

پنج شنبه, 11 ارديبهشت 1399 ساعت 16:40